Iron Fist: Câu chuyện về vị anh hùng đường phố cuối cùng của The Defenders

Siêu phẩm truyền hình Iron Fist là câu chuyện kể về vị anh hùng đường phốcuối cùng “Danny Rand” trong nhóm The Defenders với hành trình lấy lại công ty của gia đình sau 15 năm. Hành trình khổ luyện để trở thành … Thiết Quyền Với mục tiêu xây dựng nên một mảng khác biệt […]

Continue Reading